Vedlikehold og oppgradering av home.uia.no, tjenesten er operativ igjen senere i dag...